if ('JavaScript')) lookUp(reg => this.send('Ilmoittaudu'));

Palvelut

Jos äkillinen koodaripula yllätti, voit olla meihin yhteydessä. Autamme myös arkkitehtuurisuunnittelussa, sekä teknisten valintojen tekemisessä. Voimme myös katselmoida kolmannen osapuolen tuottaman ratkaisun.

Tyypillisimmin olemme mukana hankkeissa, joissa toteutus tilataan kolmannelta osapuolelta ja asiakkaalta itseltään puuttuvat tekniset valmiudet varmistaa toteutuksen laatu. Tuomme siis oman teknisen osaamisemme järjestelmän tilaajan tueksi.

Projektin käynnistysvaiheessa olemme mielellämme tukemassa järjestelmän suunnittelua. Erityisesti pystymme auttamaan arkkitehtuurisuunnittelussa ja teknologiavalinnoissa pohjautuen järjestelmän teknisiin vaatimuksiin.

Vai onko projekti jo edennyt hyvän matkaa, ehkä jopa jo valmistumassa? Kaipaatte ulkopuolisen näkemystä siitä, että vastaako toteutus sovittua, onko arkkitehtuuria ja hyviä ohjelmointitapoja noudatettu sekä onko turvallisuusnäkökohdat huomitoitu arkkitehtuuritasolla ja toteutuksessa riittävän hyvin.

Arvioinnit

Järjestelmän auditoinnilla voidaan varmistaa, että toimittaja on toteuttanut järjestelmän sovittua arkkitehtuuria ja hyviä ohjelmointitapoja noudattaen eikä siihen ole jäänyt turvallisuusnäkökulmaan liittyviä puutteita.

Olemme toteuttaneet lukuisia järjestelmäauditointeja korostaen asiakkaan kanssa sovittuja, vaihtelevia näkökulmia. Tälläisiä voivat olla:

  • Arkkitehtuuri ja sen noudattaminen ratkaisussa
  • Ohjelmointityön laatunäkökulmat
  • Tietoturva
  • Ylläpidon ja jatkokehityksen mahdollisuudet

Auditointiin käytetty aika vaihtelee järjestelmän laajuudesta riippuen merkittävästi, mutta tyypillisesti auditointiin käytetään kalenteriaikaa 2-4 viikkoa. Tähän aikaan sovitetaan vähintään yksi suuntauspalaveri alustavien havaintojen perusteella sekä muutamia tapaamisia kehittäjien, testaajien ja käyttäjien kanssa, joissa erityisesti tarkennetaan mahdollisten epäselvien käyttötapausten edistymistä.

Arkkitehtuurisuunnittelu

Tehokkaan nykyaikaisen järjestelmän toteutus voi mennä pieleen monessa vaiheessa. Pahimmillaan jo aivan projektin alkuvaiheissa syyllistytään ylilyönteihin ja projektista tehdäänkin vaikeampi kuin sen pitäisi ollakaan. Järjestelmän arkkitehtuurisuunnitteluun ei panosteta, vaan mukaan otetaan mielivaltaisesti erilaisia tekniikoita ja malleja.

Arkkitehtuurisuunnittelussa tehdään valintoja. Keskeisimmin valitaan käytettävät tekniikat. Jokainen mukaan otettava tekniikka myös tuo omat haasteensa projektiin, jonka seurauksena niiden tarve onkin pystyttävä perustelemaan järjestelmän teknisten vaatimusten kautta.

Osin arkkitehtuuri kuvaa myös ohjelmointitapaa, erityisesti ohjelmoinnissa käytettäviä malleja (design patterns). Mallit ovat yleistettyjä ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin. Niillä haetaan yleisimmin joustavuutta sekä muunneltavuutta. Näidenkin käytössä vain turhauttavan usein tapahtuu ylilyöntejä. Väärään kohteeseen toteutettuna malli tuokin vain turhaa mutkikkuutta ratkaisun toteutukseen.

Parhaat tulokset syntyvät kun asiat pidetään yksinkertaisina. Mikäli asia ei ole yksinkertainen, on arkkitehtuurin keskeisimpiä tehtäviä yksinkertaistaa se!