if ('JavaScript')) lookUp(reg => this.send('Ilmoittaudu'));

Demot

Kolmen tunnin johdanto valittuun aiheeseen.

Full Stack JavaScript >>>

MongoDB-tietokanta, nodeJS-palvelin, RESTful-rajapinta ja React-client.

Angular-kehitys >>>

Angular CLI, modulit, komponentit, reititys ja HTTP-client.

Azure-brief >>>

Azure SDk ja eri kielet, App Service, sovellustyypit, storaget, CosmosDB ja Service Bus.

Nyt koodari kehittyy!

Kaikki kurssit

Kurssit

Suosituimpia kursseja juuri nyt.

Angular-ohjelmointi >>>

Laajan tekniikkakirjon lisäksi Angular-kehys tarjoaa hyviä malleja sovelluksen jäsentelyyn ja modularisointiin. Tämä kurssi kattaa kaikki keskeisimmät aiheet, jotka olisi hallittava jo ennen kuin Angular-projektiin ryhtyy.

Azure-ohjelmointi >>>

Kolmen päivän paketti Azuren keskeisimmistä ohjelmointitekniikoista liittyen eri tyyppisiin sovelluksiin, tiedon hallinnointiin sekä sovellusten väliseen kommunikointiin.

JavaScript-jatkokurssi >>>

Mennään JavaScript-kielessä pintaa syvemmälle, opiskellaan pikkuisen hankalammat JavaScript-rakenteet, projektin työkalut ja katsastetaan joukko palvelin- ja selainohjelmoinnin tekniikoita.